Basisschool De Schakel, Heerlen

Welkom op de website van R.K. Basisschool de Schakel !!

 
Comic Sans MS 
nieuws
schakeltje april 2018
 

'Handle With Care'
Aanpassing schoolgids 2016-2017 

Onze school gaat, met instemming van de medezeggenschapsraad, deelnemen aan het project “Handle with Care”. 
Het betreft hier de samenwerking tussen onze school en politie Parkstad op het gebied van huiselijk geweld waarbij kinderen op een of andere manier betrokken zijn.
Voor meer uitleg verwijzen wij naar de bijgevoegde brief of door contact op te nemen met de directie van de school.